Reklamacije na oštećenje u transportu

Veoma je važno da sva oštećenja u transportu, vidjliva na pakovanju proizvoda odmah prijavite kuriru koji vam isporuči robu. Svako oštećenje pri transportu kupac je dužan da prijavi u roku od 24h od prijema robe, pozivom na telefonski broj +381 60 515 4110, ili slanjem e-mail-a na office@milupino.rs sa opisom uočenog oštećenja ili manjka delova.

Ukoliko uočite takvo oštećenje, nemojte potpisati prijem pošiljke ili zamolite kurira da sačeka dok proverite da li oštećenje na pakovanju uslovilo i oštećenje samog proizvoda ili gubitak delova. Ukoliko proizvod nije oštećen, i svi delovi su na broju, potpišite prijempošiljke.

Reklamacije na podatke ili pogrešnu vrstu robe

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pozovite telefonom na broj +381 60 515 4110, ili pošaljete e-mail na office@milupino.rs i opišete kakav problem imate.

Na Vašu prijavu problema, poslaćemo kurirsku službu Dexpress koja će u roku od 24 do 72h od prijave problema preuzeti na Vašoj kućnoj adresi reklamirani proizvod zajedno sa uredno popunjenim reklamacionim listom sa linka na kraju ovog teksta i kopijom računa-otrpemnice koji ste dobili uz porudžbinu.

Radno vreme kurirske službe je svakog radnog dana od 8 do 17h. Ako istek roka za preuzimanje reklamiranog proizvoda pada za vikend ili neradne dane na teritoriji Republike Srbije za vreme državnih ili verskih praznika, rok za preuzimanje reklamiranog proizvoda ističe prvog narednog radnog dana.

U najkraćem mogućem roku, odgovorćemo potrošaču na izjavljenu reklamaciju elektronskim putem (e-mail) tako što ćemo potvrditi prijem reklamacije, odnosno saopštiti broj pod kojim je zavedena Vaša reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija i obavestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana a za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijave iste.

Reklamacije zbog nesaobraznosti robe

Postupak reklamacije proizvoda zbog nesaobraznosti ugovoru, koja se pojavi u roku od dve godine od dana isporuke proizvoda potrošaču, se vrši na način opisan u delu „Reklamacije na podatke ili pogrešnu vrstu robe“.

Postprodajne usluge i garancije

Za proizvode u pogledu kojih se pružaju postprodajne usluge i izdaje garancija, uslovi ostvarivanja postprodajnih usluga i garancije se dostavljaju u pisanom obliku zajedno sa isporučenim proizvodom.

Reklamacija

U slučaju reklamacije troškove vraćanja robe u oba pravca snosi kupac, osim u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

Reklamacioni list možete preuzeti ovde.

Prilikom podnošenja zahteva za reklamaciju kupac je dužan da:

-u zahtevu za reklamaciju navede razloge reklamacije i željeni način rešavanja iste
-dostavi račun

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava, kupcu će novac biti uplaćen isključivo na tekući račun. Novac nije moguće vratiti kupcu po kuriru u gotovini.

Obaveštenje o mogućnosti vansudskog rešavanja sporova i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, u slučaju odbijanja reklamacije saglasno odredbi člana 26. (stav 2, tačka 5):
Trgovac ovim putem obaveštava potrošače da, u slučaju nezadovoljstva odgovorom kojim se odbija reklamacija kupca/potrošača, spor mogu rešiti vansudskim putem, pred nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. Listu ovlašćenih vansudskih tela potrošači mogu pronaći na linku: https://vansudsko.mtt.gov.rs/adrbodies.