Proizvod se u zakonskom roku može zameniti za drugi, pod uslovom da nije oštećen i korišćen, a troškove vraćanja snosi kupac. Kupac može i ne mora da navede razloge zamene. Zamena se mora izvršiti u zakonskom roku od 14 dana od dana prijema pošiljke. U slučaju odstupanja od navedene specifikacije na sajtu ili defekta obavezujemo se da Vam proizvod zamenimo za ispravan, a sve troškove snosi Milupino internet prodavnica. Garancija ne važi u slučaju defekta nastalog kao posledica neodgovarajuće upotrebe. 

Zamenu robe možete izvršiti popunjavanjem obrasca na strani REKLAMACIJE  ili kontaktom na e-mail adresu office@milupino.rs

Troškovi isporuke

Troškove zamene robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.